Đầu tư nhà máy sợi, Damsan sẽ phát hành gần 10 triệu cp giá 17.000 đồng/cp

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Damsan (HoSE: ADS).

Theo đó, Damsan dự kiến phát hành tổng cộng gần 10 triệu cp gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 5,6 triệu cp và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 4,4 triệu cp. Khối lượng vốn cần huy động khoảng 100 tỷ đồng.

Giá chào bán ra là 17.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá của ADS hiện nay (19.500 đồng/cp). Nếu phát hành thành công, ADS sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 269 tỷ đồng.

Mục đích huy động vốn là nhằm đầu tư vào CTCP Sợi Eiffel và đầu tư Nhà máy sợi 50.000 cọc sợi tại Khu công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thời hạn đăng ký mua dự kiến trong tháng 10/2017 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Về cơ cấu cổ đông lớn, hiện ông Vũ Huy Đông là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ 24,2%, cổ đông tổ chức có CT tài chính cổ phần Điện Lực sở hữu 9,2%.

ADS đang sở hữu công ty con là Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL có vốn điều lệ 75 tỷ với tỷ lệ sở hữu 80%.

Về kết quả kinh doanh, mặc dù doanh thu hợp nhất năm 2016 giảm 15% so với năm 2015 nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 40,8 tỷ đồng, tăng 193% so với số liệu năm 2015. Còn 6 tháng đầu năm 2017, ADS thu về 25 tỷ đồng lãi ròng cao hơn mức đã thực hiện trong cả năm 2016.

ADS cũng duy trì tỷ lệ lợi nhuận để trả cổ tức ở mức cao. Năm 2016, Công ty đã chi ra 24 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015 trong đó 16 tỷ trả bằng tiền mặt và 8 tỷ trả bằng cổ phần. Năm 2017, Công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức ở mức 20% vốn điều lệ, tương đương với 33,74 tỷ đồng.

Theo NDH

Bình luận

Bình luận