Định nghĩa phân tích cơ bản – Fundamental Analysis

Phân tích cơ bản là việc phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình kinh doanh của công ty định đầu tư như dựa vào bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận, báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xem xét chất lượng của công ty cũng như việc phát triển của công ty theo thời gian, nhờ đó tiên đoán các chuyển biến giá chứng khoán. Giá trị nội tại của doanh nghiệp chính là mục tiêu trong phân tích cơ bản.

Có khá nhiều những phương pháp được dùng để xác định giá trị của một công ty. Một số nhà phân tích ưa dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền, trong đó dòng tiền mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong mỗi khoảng thời gian bằng nhau sẽ được chiết khấu về hiện tại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc dự đoán dòng tiền là không khả thi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mùa vụ. Trong trường hợp đó, nhà phân tích có thể dùng phương pháp tỷ số giá trên thu nhập (P/E) – lấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu làm nền tảng để ước tính giá trị của cổ phiếu đó… Như vậy nếu việc phân tích kĩ thuật bám sát vào qui luật cung cầu về chứng khoán trên thị trường thì phân tích cơ bản lại đi sâu vào nội bộ của công ty phát hành ra chứng khoán đó.

Việc phân tích cơ bản sẽ đánh giá một chứng khoán dưới dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty, và điều này sẽ khẳng định giá trị thực của một côngphantich phan  ty có mối quan hệ mật thiết như thế nào với các đặc tính tài chính như: khả năng phát triển, những rủi ro mà công ty có thể gặp phải, dòng tiền mặt… Khi có sự chênh lệch giữa giá trị nội tại của công ty và giá trị thị trường, và trong trường hợp giá trị thị trường được ước tính một cách có căn cứ và tương đối chính xác, thì đó sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư. Chính vì vậy nhà phân tích thường coi các yếu tố cơ bản là kim chỉ nam cho quyết định đầu tư trong tương lai. Ví dụ một chiến lược đầu tư dài hạn bao giờ cũng phải bao quát đủ các yếu tố của phân tích cơ bản như:

– Mối quan hệ giữa giá trị cổ phiếu hiện hành và các yếu tố tài chính là có thể đo lường được.

– Mối quan hệ này ổn định trong một khoảng thời gian đủ dài.

– Các sai lệch của mối quan hệ có được điều chỉnh lại vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra rất nhiều nhà đầu tư còn dùng phương pháp phân tích cơ bản để chọn mua những chứng khoán có triển vọng tốt nhưng đang bị thị trường đánh giá thấp, đây gọi là phương pháp đầu tư giá trị.

Mặc dù mức giá của một cổ phiếu không hoàn toàn do các yếu tố cơ bản quyết định. Đây là phản biện mà những người nghiêng về phương pháp phân tích kỹ thuật đưa ra, rằng “giá cả của mọi thứ đều dựa trên quy luật cung cầu”. Tuy nhiên, mọi thứ đều có xu hướng trở về nguyên dạng và nếu một cổ phiếu thực sự tốt, giá trị thật của nó sớm muốn cũng sẽ được thừa nhận. Vì vậy, nếu có quyết định chơi chứng khoán thì hãy là một nhà đầu tư thông minh và cẩn trọng. Hãy quyết định dựa trên cơ sở thông tin rút ra không chỉ từ phân tích kỹ thuật (về cung và cầu), mà chủ yếu phải từ phân tích cơ bản (về năng lực và hoạt động của các công ty).

Phân tích cơ bản nhằm tính toán về thị trường, doanh số, các chỉ số tài chính, tình hình pháp lý và hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhằm tìm ra các doanh nghiệp xứng đáng đầu tư. Phân tích kỹ thuật nhằm tìm ra thời điểm đúng lúc để tiến hành giao dịch. Để đổ tiền vào một nơi sinh ra lợi nhuận, nhà đầu tư cần phải biết cả về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bởi lẽ có tính toán được giá trị của cổ phiếu chính xác đến đâu mà không biết chọn đúng thời điểm đầu tư thì phân tích cũng trở thành vô nghĩa. Hiện nay có nhiều nhà đầu tư không cần biết đến các công cụ trên nhưng vẫn tiến hành đầu tư theo kiểu may rủi là rất nguy hiểm. Trong trường hợp xấu, chính họ là những người làm sụp đổ thị trường. Vì thế, để thị trường có thể phát triển lành mạnh các nhà đầu tư cần phải có kiến thức, kinh nghiệm về thị trường chứng khoán bằng cách tập đầu tư các khoản tiền nhỏ trước vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trước và theo dõi thị trường thật kỹ trước khi đầu tư các khoản tiền lớn.

Khi phân tích cơ bản trở thành kiến thức thông dụng của mọi nhà đầu tư thì thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả hơn: có sự tham gia liên tục của các tổ chức đầu tư khiến giá cổ phiếu niêm yết hợp lý hơn. thông tin từ các công ty niêm yết bắt đầu tạo ra phản ứng tức thời đến giá cổ phiếu; nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin hàng ngày trên thị trường. Và khi phân tích cơ bản đã là cơ sở chính cho diễn biến giá cả thì “sân chơi” chứng khoán sẽ trở thành nơi đầu tư của những nhà đầu tư tài chính thực thụ bởi dòng tiền sẽ được phân bổ một cách hợp lý và thông minh hơn, vào những nơi nó được sử dụng một cách hiệu quả thay vì những “điểm nóng”.

Đầu tư Phái Sinh tổng hợp

Bình luận

Bình luận