Phương pháp định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E

Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E (Price per Earnings) là phương pháp phân tích cơ bản thuộc nhóm phương pháp dựa vào các hệ số. Đây là phương pháp đơn giản để định giá cổ phiếu vì không cần nhiều thời gian phân tích số liệu.

Công thức định giá:

Trong đó,
P (Price) là giá cổ phiếu
EPS (Earnings per Share) là lãi cơ bản trên cổ phiếu và
P/Ehệ số giá/thu nhập của ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Từ công thức trên có thể thấy đây là một cách để các nhà đầu tư ước tính giá trị cổ phiếu dựa trên việc quyết định xem họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho 1 đông lợi nhuận. Mặt khác, bởi giá của 1 cổ phiếu còn có thể xác định được bằng công thức:

Trong đó:
kchi phí sử dụng vốn
gtỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp

Nên công thức trên còn có thể viết lại như sau:

Dễ thấy cổ tức và tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ thuận với P/E. Và ngược lại, chi phí vốn càng cao, hệ số P/E càng thấp.

Về lý thuyết, có thể áp dụng P/E bình quân toàn ngành mà doanh nghiệp tham gia hoặc lựa chọn một doanh nghiệp có cổ phiếu được giao dịch rộng rãi có cùng tỷ lệ lợi nhuận, độ rủi ro và mức tăng trưởng tương tự như cổ phiếu cần định giá.

P/E bình quân ngành có thể được tính theo công thức sau:

Trong đó g là tỷ lệ tăng trưởng của ngành.

Định giá theo phương pháp P/E có ưu điểm là có thể dùng để định giá cổ phiếu trong nhiều trường hợp như sáp nhập, mua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hoặc thậm chí định giá các cổ phiếu chưa được giao dịch. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số nhược điểm.

Thứ nhất, do thu nhập (Earnings) là những số liệu kế toán cơ bản nên nếu trong ngành, các doanh nghiệp không áp dụng các nguyên tắc kế toán giống nhau thì cũng không nên sử dụng phương pháp này để định giá cổ phiếu. Hơn nữa, EPS cũng có thể âm, và trong trường hợp đó hệ số P/E không còn ý nghĩa kinh tế nào nữa. Ngoài ra, thu nhập cũng có thể rất biến động đối với từng ngành, do đó khiến cho việc so sánh P/E trở nên khó khăn hơn.

Thông thường, khi định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/E thì các nhà đầu tư thường quan tâm thêm tới 3 hệ số nữa là giá trên giá trị sổ sách (P/BV), giá trên dòng tiền (P/Cash Flow) và giá trên doanh thu bán hàng (P/Sales). Bằng cách này, nhà đầu tư có thể so sanh các doanh nghiệp khác ngành với nhau. Đồng thời, khi định giá cổ phiếu, các nhà đầu tư cũng nên tham khảo thêm các phương pháp khác như chiết khấu luồng cổ tức, chiết khấu luồng tiền, để đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

Đầu tư phái sinh tổng hợp

Bình luận

Bình luận